Bindings- en verhardingsversnellers

Een bindingsversneller laat toe het begin én het einde van de binding van het beton te vervroegen.

Een verhardingsversneller versnelt de ontwikkeling van de beginsterkte, al dan niet in combinatie met wijziging van de binding.

Er zijn chloridehoudende en niet chloridehoudende versnellers. Chloridehoudende versnellers zijn de meest efficiënte maar kunnen de wapening aantasten en worden dus niet gebruikt in gewapend beton.

 • Productnaam
 • Product informatie
 • Veiligheids informatie
 • BENOR
 • DOP
 • CE
 • KOMO
 • Productnaam DEMULA A
 • Product informatie
 • Veiligheids informatie
 • BENOR
 • DOP
 • CE
 • KOMO
 • Productnaam DEMULA ACCEL IF
 • Product informatie
 • Veiligheids informatie
 • BENOR
 • DOP
 • CE
 • KOMO
Menu