Bindings- en oppervlaktevertragers

In deze groep hebben we enerzijds de bindingsvertragers die vaak gebruikt worden in de zomerperiode wanneer het warm is en het beton te snel in binding zou gaan. Anderzijds hebben we oppervlaktevertragers die een totaal ander nut hebben zijnde louter esthetisch, ze zijn namelijk de basis van mooi uitgewassen beton (silex betonpanelen, fietspaden, …).

 • Productnaam
 • Product informatie
 • Veiligheids informatie
 • BENOR
 • DOP
 • CE
 • KOMO
 • Productnaam DEMULA BV-1
 • Product informatie
 • Veiligheids informatie
 • BENOR
 • DOP
 • CE
 • KOMO
 • Productnaam DEMULA VZ
 • Product informatie
 • Veiligheids informatie
 • BENOR
 • DOP
 • CE
 • KOMO
 • Productnaam HERATOL PV6
 • Product informatie
 • Veiligheids informatie
 • BENOR
 • DOP
 • CE
 • KOMO
 • Productnaam RECKLI CR TYPE N-ME
 • Product informatie
 • Veiligheids informatie
 • BENOR
 • DOP
 • CE
 • KOMO
Menu